LINK - Ralf Brown's Interrupt List
LINK - Dodatkowe dokumentacje Intela.
Nazwa pliku Rozmiar Opis
ACPI.pdf 4.5 MB Advanced Configuration and Power Interface Specification
ATA8-ACS-3.pdf 3.4 MB (2011) ATA/ATAPI Command Set - 3. Najnowsza dokumentacja opisująca listę komend urządzeń pracujących na standardzie ATA.
Bochs.zip 1.0 MB Emulator Bochs 2.4.6 przekompilowany z parametrami: -sb16 -ne2000 -all-optimizations -cpu-level=6 -x86-64 -smp -long-phy-address -vbe -pci -acpi -clgd54xx -usb -usb-ohci -show-ips -win32 -rfb -nogui.
Bochsdbg.zip 1.1 MB Bochs 2.4.6 przekompilowany tak jak wyżej, ale z dodatkowymi parametrami dodającymi obsługę wbudowanego debuggera: --enable-x86-debugger --enable-debugger.
ELF-64.pdf 172 KB ELF-64 Object File Format. Dokumentacja formatu plików ELF.
FAT.pdf 169 KB Opis systemu plików FAT32.
FDC.pdf 600 KB CHMOS Single-Chip floppy disk controller. Czyli wszystko czego potrzeba podczas bezpośredniego programowania kontrolera stacji FDC.
I64_V1.pdf 2.8 MB (2011) Intel Architecture Software Developer's Manual Volume 1: Basic Architecture
I64_V2.pdf 7.1 MB (2011) Intel Architecture Software Developer's Manual Volume 2A,2B,2C: Instruction Set Reference A-Z
I64_V3.pdf 8.9 MB (2011) Intel Architecture Software Developer's Manual Volume 3A,3B,3C: System Programming Guide
IntelCPUID.pdf 1.1 MB Opis jak identyfikować procesory firmy Intel.
IO_APIC.pdf 128 KB Dokumentacja programowalnego kontrolera przerwań I/O APIC.
MP.pdf 391 KB MultiProcessor Specification v1.4
MP_Titzer.pdf 97 KB MultiProcessor Specification - Ben L. Titzer, niepełny tutorial w języku angielskim.
PE_COFF.doc 921 KB Portable Executable and Common Object File Format Specification rev6.0
PIC_8259A.pdf 333 KB Dokumentacja programowalnego kontrolera przerwań 8259A.
PIT_82C54.pdf 245 KB Dokumentacja programowalnego timera 82C54.
RB_Port_List.txt 274 KB Ralf Brown - Spis portów komputera wraz z szczegółowym opisem. Zawiera dużo archiwlanych wiadomości jednak bardzo duża część z nich nadal funkcjonuje.
VBE3.pdf 272 KB VESA BIOS Extension v3.0
x2APIC.pdf 267 KB Intel 64 Architecture x2APIC Specification